Læge Belen Redal

Pneumokokvaccine

Nedenfor kan du se, hvilke grupper der får tilskud til de forskellige vacciner.


Du kan også læse mere om invasiv pneumokoksygdom og vaccination mod pneumokokker på Statens Serum Instituts hjemmeside.


Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine


Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 13-valent 


I forbindelse med, at et gratis vaccinationsprogram med den 23-valente pneumokokvaccine trådte i kraft den 22. april 2020, er Sundhedsstyrelsen gået i gang med at revurdere, hvilke grupper der fortsat skal have klausuleret tilskud til den 13-valente vaccine. Indtil denne vurdering er afsluttet, kan nedenstående grupper fortsat få tilskud.


Personer med:

 • Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation 
 • Manglende miltfunktion (fx efter stråling) 
 • Liquorlækage 
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom 
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom) 
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år eller ved FEV1 på mindre end 40 % af forventet 
 • Hjerteinsufficiens (hjertesvigt) over 65 år
 • Kronisk hjertesygdom over 65 år (eksklusiv personer med hypertension)
 • Diabetes mellitus over 65 år
 • Kronisk nyresygdom over 65 år
 • Kronisk leversygdom over 65 år
 • Astma over 65 år
 • Kronisk bronkitis over 65 år.

 

Personer under 18 år med: 

 • Cyanotiske hjertesygdomme 
 • Hjerteinsufficiens 
 • Palliativ operation for hjertesygdom 
 • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation 
 • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose) 
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens 
 • Nefrotisk syndrom 
 • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID. 

 

Vaccinen tilbydes i øvrigt vederlagsfrit til alle børn som en del af det danske børnevaccinationsprogram.


Den 23-valente pneumokokvaccine


Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 23-valent


Den 22. april 2020 trådte et gratis vaccinationsprogram med den 23-valente vaccine i kraft, derfor ydes der ikke længere tilskud til denne vaccine med undtagelse af en enkelt gruppe:

 • Personer kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med FEV1 på mindre end 40% af forventet.