Læge Belen Redal

Nyheder

Hvad er forskellen på PCR-test og antigen-test?


PCR står for Polymerase Chain Reaction. Det er en meget følsom testmetode, der leder efter coronavirussens RNA ved hjælp af en genetisk kædereaktion. Testen kan påvise helt ned til én enkelt viruspartikel i en slimprøve fra næsen eller halsen, idet arvematerialet fra SARS-CoV-2 opformeres i processen.


En antigen-test er derimod baseret på en immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener) i prøven. Dette foregår ved, at virusantigenerne fastholdes til en membran ved hjælp af antistoffer, der er specifikke mod SARS-CoV-2. Denne metode er mindre følsom end PCR, idet antigenerne ikke opformeres, men påvises direkte.

Har du været i nærheden af en COVID19 positiv patient?

Find ud af det med denne applikation til din mobil.

Ny vaccinationspakke


Regeringen har sammen med et enigt Folketing besluttet en bred indsats om vaccination af ældre, sårbare grupper og sundhedspersonale. Den skal sikre, at færre af de mest sårbare patienter rammes af en alvorlig infektionssygdom som f.eks. alvorlig pneumokoksygdom, der kan medføre lungebetændelse og i særlige tilfælde blodforgiftning og hjernehindebetændelse. Det vil medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark, ligesom det vil forbedre sundheden for den enkelte udsatte patient under epidemien.


Den nye vaccinationspakke indeholder:

 • Gratis vaccination mod (og i enkelte tilfælde test for) pneumokokker til alle fyldt 65 år og til risikogrupper, f.eks. kronisk syge under 65 år.
 • Gratis vaccination mod influenza til sundhedspersonale samt øget tilslutning blandt risikogrupper.
 • Fortsættelse af gratis kighostevaccination til gravide.


En informationskampagne skal dertil sikre en så stor en tilslutning som muligt. Målet er at nå 75% tilslutning for både pneumokokvaccination og influenzavaccination, som WHO anbefaler for influenzavaccination til ældre på 65 år og derover. Det er et ambitiøst mål, som svarer til ca. 50% forøgelse i forhold til den nuværende deltagelse i influenzavaccinationerne.


Lægeklinik Belén Redal flytter til Roskilde


Kære nuværende og kommende patienter:


Efter 8 år i Taastrup er det med stor sorg, at jeg må opsige min dejlige klinik i Taastrup. Jeg vil gerne takke jer alle sammen for jeres tillid til mig og mit personale og vil gerne sige på gensyn. Jeg har solgt min klinik fra den 1.6.2020 til mine kolleger i Høje Taastrup lægecenter, som jeg har haft den store fornøjelse at kende personligt siden jeg startede mit liv som læge i Danmark på Glostrup sygehus, tilbage i 2004. De skal nok tage sig godt af jer alle!


Jeg har valgt at flytte til en mindre praksis i Roskilde, i Algade 55, 2 sal, altså tæt på tog og bus station. Har overtaget patienterne fra læge Karsten Andersen den 1.6.2020.


Vi vil gerne byde velkommen til de patienter som har været tilknyttet praksis i Dommervænget indtil nu. For jer er det en stor beslutning at vælge om man vil beholde den nye læge eller ej, dermed vil jeg gerne fortælle jer lidt om mig selv. Jeg er en 47 årig kvinde fra Spanien, som er dansk gift, og har boet i Roskilde siden 2003. Jeg har været læge siden 1997, og har erhvervet to specialer i to forskellige lande, først blev jeg praktiserende læge i Storbritannien, hvor jeg boede i dejlige Nord Wales med min familie, og derefter blev jeg speciallæge i intern medicin og nefrologi (nyresygdom) i Danmark i 2011. Gennem mine forskellige jobs i det danske sundhedsvæsen har jeg bred erfaring om begge sektorer: sygehuse og almen praksis.
Jeg går meget op i faglighed og høj kvalitet af den service vi leverer i klinikken. Jeg har været praktiserende læge i Taastrup siden den 1.5.2012, og det var meningen at jeg skulle afslutte min karriere der, men sådan blev det ikke! Nu glæder vi os til at tage imod jer i vores nye lokaler og passe jer lige så godt som vi har forsøgt at gøre i Taastrup.


Vi kommer til at ændre lidt i vores arbejdsgange når vi starter i Roskilde. Til jer nye patienter: Hold øje med hjemmesiden med henblik på åbnings-, konsultation- og telefontider, idet jeg vil melde det ud i sidste weekend i maj. Jeg vil allerede nu vil opfordre jer til at tilmelde jer lægevejen, downloade ”Min læge” app, og sende os så mange oplysninger som muligt, så vi kan opdatere vores kartotek hurtigst muligt.


De oplysninger vi har stor glæde er følgende:

 • Allergi til medicin
 • Tidligere læge ( hvis man ikke har haft Karsten Andersen eller mig før) og tilladelse til at vi anmoder om tidligere journal
 • Medicinliste
 • Mobil nummer
 • Mail
 • Om man ønsker eboks tilknytning
 • Evt. kronisk sygdom, eller andre relevante oplysninger.


Send det til os via lægevejen eller ”Min læge” app fra den 1.6.2020, så skal sekretæren nok sørge for at indtaste det.
Evt kan du udfylde dette skema: link til patient skema og aflevere det i klinikken ved dit første besøg.


Vi er glade og positive mennesker og vil meget gerne hjælpe så mange som muligt, det eneste ønske vi har til jer er, at I tager godt imod os, og at I er lidt tålmodige især i starten! Mit motto i Taastrup har altid været: Kvalitet tager tid!
Du kan læse mere om akkreditering fra 2018 i vores tidligere klinik lidt længere nede på denne side.
Vi glæder os til at møde jer alle sammen!


De bedste hilsner fra

Læge Belén Redal-Baigorri, Sygeplejerske Lene Maria, og Lægesekretærerne Gitte, Marie og Patricia!


Fra den 22. april, 2020: Bekendtgørelse om gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper

I medfør af § 158, stk. 2 og 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, fastsættes:


Kapitel 1


Vaccinationer


§ 1. Regionsrådet yder gratis vaccination mod pneumokokker til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:


1) Beboere på plejehjem m.v., jf. servicelovens § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.


2) Personer, der er fyldt 65 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til e, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med kroniske lungesygdomme.

b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med kroniske leversygdomme.

e) Personer med kroniske nyresygdomme.


3) Personer, som har en kronisk lidelse som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.

b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

d) Personer med liquorlækage.

e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.

f) Personer med Cochlear implantation.

g) Personer med stamcelletransplantation.

h) Personer med organtransplantation.


4) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med cyanotiske hjertesgydomme.

b) Personer med hjerteinsufficiens.

c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.

d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.

e) Personer med kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose).

f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.

g) Personer med nefrotisk syndrom.

h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.


5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.

Stk. 2. Vaccination tilbydes i form af en 23-valent pneumokokvaccine.

Stk. 3. Vaccination efter stk. 1, nr. 2 til 4, tilbydes til personer, som ikke er vaccineret inden for de seneste 6 år, eller efter en lægelig vurdering på baggrund af en antistofmåling.


Coronavirus/covid-19

Hvem skal jeg kontakte om coronasmitte?


Hvis du har generelle spørgsmål til coronavirus, smitte og forebyggelse du kan finde svar på langt de fleste spørgsmål på den myndighedsfælles hjemmeside coronasmitte.dk


Ring til den myndighedsfælles hotline på +45 7020 0233, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål.


Hvis du bliver syg ring til din egen læge eller lægevagten.


Hvis du har symptomer på coronavirus/covid-19, er det vigtigt, at du ringer til din læge først og ikke møder op i venteværelset.


Hvis du har brug for lægefaglig rådgivning ring til din egen læge eller lægevagten.


Har du brug for rådgivning vedr. et konkret tilfælde af sygdom hos fx dig selv eller et familiemedlem, skal du ringe til din egen praktiserende læge.


Find lægevagten i din region:

Region Sjæland           +45 7015 0700

Region Syddanmark    +45 7011 0707

Æro                           +45 6352 3090

Region Midtjylland       +45 7011 3131

Region Nordjylland      +45 7015 0300

Region Hovedstaden    +1813


Mæslinger - Nyt fra SST 5/3-2019

 1. Opsummering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for vaccination mod mæslinger:
 2. Hvis lægen vurderer, at der er indikation for, at en person skal tilbydes vaccination mod mæslinger, skal denne i alle tilfælde gives gratis
 3. Alle børn og unge bør tilbydes vaccination som en del af børnevaccinationsprogrammet
 4. Personer født mellem 1975 og 1986 bør tilbydes vaccination, hvis de ikke tidligere har haft mæslinger eller ikke tidligere er blevet vaccineret
 5. Personer født før 1974, som er født og opvokset i Danmark, antages at have haft mæslinger, og skal derfor som udgangspunkt ikke vaccineres
 6. Hvis personer født før 1974 ønsker vaccination mod mæslinger, er det lægen som vurderer, om der er forhold som taler for vaccination
 7. Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination
 8. Udlandsrejse øger risikoen for at få mæslinger og alle personer, som skal rejse, og hvor der er tvivl om immunitet, bør tilbydes vaccination


Akkreditering

Klinikken er blevet akkrediteret den 11.12.2018 uden anmærkninger  i henhold til den danske kvalitets model, det betyder at klinikken lever op til det natiionale niveau for kvalitet på de områder der er omfattet af DDK.

Rapport er offentligjørt i januar 2019 på IKAS hjemmeside:

Akkreditering


Ændringer i klinikken

Vi har besluttet at kun have speciallæger i almen medicin til at varetage konsultationer dermed er der ikke længere tilknyttet KBU læger i klinikken.

Der er ansat nye sekretærer i klinikken til at hjælpe med reception, telefon og konsultationer. De fleste er medicinske studerende der er oplært til at varetage disse opgaver under lægelig supervision. Tag godt imod dem!


Privatlivspolitik:

I klinikken behandler vi personoplysninger når patienterne er tilknyttet klinikken.

Behandlings betegnelse:Indsamling og videregivelse af helbredsoplysninger om patienter

Formålet med behandling af data

Hovedformålet med behandlingen af helbredsoplysninger er at muliggøre behandling af patienter. For at muliggøre patientbehandlingen, er det nødvendigt at der videregives helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren, herunder til afregningsformål.

Hvilke type data opbevarer vi?

Særlige kategorier af personoplysninger

☒  Race eller etnisk oprindelse (mhp bestilling at tolk, vurdering af helbredsrisiko og forsknings øjemed)

☒  Helbredsoplysninger

Ved helbredsoplysninger forstås:

Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar, attester, henvisninger m.v.

☒  Seksuelle forhold eller orientering (mhp vurdering af helbredsrisiko)

☒  Almindelige kategorier af personoplysninger: Stamdata, dvs. patientens navn, personnummer, e-mail og hjemmeadresse samt telefonnummer.

Der er en rækkefølge samarbejdespartnere hvor der er ingdået en databehandler aftale f.eks journal system NOVAX. Denne liste kan udleveres til patienterne ved henvendelse til klinikken ( kan sendes som alm post eller via e-BOKS)


Hvornår sletter vi dine data (helbredsoplysninger indeholdt i patient journal)?

Oplysningerne slettes i overensstemmelse med lovgivningens krav, se journalførinsgs-bekendtgørelsens §§15-16 (Bekendtgørelse nr. 990/2017). Som reglerne er nu, skal hel-bredsoplysninger indeholdt i en patientjour-nal opbevares mindst 10 år, billeddiagnostik dog 5 år. Hvis der verserer en klage- eller erstatningssag skal oplysningerne opbevares, indtil sagen er afsluttet.


Sikkerhed

Klinikkens systemhus (og evt. andre databehandlere) har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kommunikation af personoplysninger skal ske over sikre forbindelser. Personoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af Databehandleren, skal beskyttes med kryptering.  Hvor det er passende og hensigtsmæssigt henset til oplysningernes karakter, skal oplysningerne desuden pseudonomiseres.

Adgangskontroller og –begrænsninger skal indføres i passende omfang. Fysisk materiale, der indeholder personoplysninger, opbevares aflåst.

Databehandleren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af personoplysningerne, hvis der er indgået aftale herom. Hvis systemhuset ikke foretager backup, skal der indgås aftale herom med en anden leverandør.  Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde som sikrer mulighed for at oplysningerne kan genskabes.

Databehandleren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til mig (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren handler i overensstemmelse med gældende persondataret. Erklæringen baseres på ISAE 3402 eller tilsvarende. Erklæringen skal være underskrevet af en kvalificeret, uvildig instans, f.eks. databehandlerens revisor.


Rapport fra patienttilfredsundersøgelse april 2018

Først og fremmest tak til alle patienter der har deltaget i undersøgelsen og har givet os tilbagemelding.

Der er udleveret i alt 130 kort, 35% procent har valgt at svare

Alle svar omhandler kun lægelige konsultationer hos lægen Belén Redal, og ikke  konsultationer hos uddannelseslæge eller personalet.

Læge Belén Redal har afleveret selv kort efter hver eneste konsultation hos sig selv på enkelte dage, spredt mellem januar, februar og marts 2018. Der er udleveret kort til alle der er mødt den dag, uanset type konsultation med hensyn til at få en så varieret rapport som muligt.

63% af patienter har haft læge Belén Redal som læge i mellem 1-5 år, 15% over 5 år ( lægen startede 1.5. 2012) og 15% er nye patienter i de sidste 12 måneder

Kønsfordeling er 59% kvinder og 41% mænd.

Aldersmæssig var undersøgelsen vel repræsenteret hvor den største gruppe i at svare var den med alder mellem 70-79 år (28% af deltagere)

70% procent har svaret at deres helbred er vældig godt eller godt, kun 4% har skrevet at deres helbred er dårlig

84,4% har svaret at de føler at det er god tid til konsultation (god, meget godt, enestående)

89,1% har svaret at de føler der bliver vist interesse for deres situation (god, meget godt, enestående)

84,1% har svaret at de føler at det er lot for dem at fortælle om deres problemer   (god, meget godt, enestående)

87% har svaret at de bliver inddraget i beslutningerne  (god, meget godt, enestående)

84,2% har svaret at at de føler sig lyttet  (god, meget godt, enestående)

80,4% har svaret at der bliver overholdt tavshedspligt/ diskretion  (god, meget godt, enestående) og 17.4% at det er ikke relevant, det betyder at der er 2,2% de føler ikke at tavshedspligt bliver overholdt, det tager vi meget alvorlig og prøver at undersøge hvordan kan vi få det tal at blive 0% ( der er allerede indført at man ikke oplyse detaljer om akut sygdod ved skranken men man skriver det ned eller taler med personalet i kontoret eller andet rum ved siden af. Vi har også flyttet telefon konsultation fra reception og der foregår nu bag lukkede dør i konference rummet. Vi har også indført anvendelse af skriftlig samtykke erklæring som skal foreligge inden vi kan videregive oplysninger til 3 part)

84,4% har svaret at de bliver sørgt for hurtig lindring til deres symptomer  (god, meget godt, enestående)

82.6% har svaret at vi hjælper dem så godt at de kan igen udføre normale aktiviteter   (god, meget godt, enestående)

87% svarer at lægen er omhyggeligt ved behandling af deres problemer  (god, meget godt, enestående)

87% svarer at lægen har undersøgt dem  (god, meget godt, enestående)

80.4% har svaret at der er tilbudt samtaler om helbred, forebyggende undersøgelse  og vacciner  (god, meget godt, enestående)

82.6 % har svaret at lægen har forklaret formålet med undersøgelser og behandlinger, 6.5% har svaret at det er ikke relevant  (god, meget godt, enestående)

84.8 % har svaret at lægen har talt med dem om deres symptomer og har følt sig vel informeret  (god, meget godt, enestående)

71.7% har svaret at lægen har hjulpet dem til at håndtere deres følelser omkring deres sygdom  (god, meget godt, enestående) men 8.7% svarer at det er ikke relevant for dem

82.6 % har svaret at lægen har hjulpet dem til at forstå betydning af at følge lægens råd  (god, meget godt, enestående)

84.6% har svaret at de havde fået at vide hvad var det blevet sagt og håndteret ved tidligere henvendelser i praksis  (god, meget godt, enestående)

71.7% har svaret at de var forberedt på hvad de kunne forvente af sygehuset eller andre behandlere (god, meget godt, enestående). men 15.2% svarede at det var ikke relevant

76.1% har vurderet personalet at være hjælpsom (god, meget godt, enestående), mens 8.7% synes ikke at det var relevant.

80.4% har svaret at de har fået en tid når det passer dem (god, meget godt, enestående)

73.9% har svaret at det er nem at få kontakt med klinikken i telefon (god, meget godt, enestående)

56.5% har svaret at de har kommet til at tale med lægen i telefon (god, meget godt, enestående) men 15.2% har svaret at det er ikke relevant

80.4% har svaret at de er tilfredse med ventetiden i venteværelse (god, meget godt, enestående)

67.4% har vurderet at klinikken er godt til at yde hurtig hjælp ved presserende sygdom (god, meget godt, enestående) men 23.9% har svaret at dette ikke var relevant

De hyppigste årsager til henvendelser hos disse patienter var : Høj blodtryk, sygdom i bevægelsesapparat, diabetes, luftvejssygdom og psykisk sygdom. 6% havde cancer.

20% af patienter har udtrykt at det vigtigste ved besøget i kliniken var at føle at der er tid til en og 12% af man blev lyttet til.

10% synes at det var vigtig at man viste interesse for ens situation og 9% at man er omhyggelig ved behandling.

Ingen patient synes faktisk at det var vigtig at komme i tale med lægen i telefon, alle var tilfreds med at kunne tale med personalet i telefon.

Derudover var der mange kommentarer som vi har gennemlæst. Alle ansatte har fået en kopi af rapporten og indholdet bliver drøftet således at jeres kommentarer bliver hørt, og er med i vores beslutninger når vi ændrer arbejdsgangene.


Tiltag der er indført siden 2012:

 • Akut tid i åben konsultation hver dag for sygdom opstået indenfor 24 timer
 • Ekstra tid til kronisk sygdom: 20 min tid
 • Årlig gennemgang af medicinliste og oprydning
 • Beregning af hjertekar risiko med heart score til alle patienter med hypertension eller høj kolesterol når de kommer til årskontrol, rapporten udleveres til patienten
 • Mulighed for elektronisk tidsbestilling ( men her er ventetid op til 3 uger da der er kun 1 tid om dagen per læge/ personale, der vara mange der glemte at dukke op og havde mange spildte tider)
 • Mulighed for elektronisk anmodning om recept fornyelse samt kontakt til klinikken, vi tilstræber os til at svare indenfor 5 dage
 • Lægetider er øget fra 10 min til 15 minutter i 2017 idet patienterne har gang på gang oplyst at de vil gerne have god tid i konsultation, men det er på bekostning af ventetid hos netop lægen Belén Redal, da længere tid betyder færre tider per dag. Hver uge skriver vi om vores forventet ventetid til bl.a lægen men det er uspecificeret, kan være hos Belén men kan også være hos mi vikar. Vi forsøger alligevel at overholde overenskomst med tilbud om alm lægetid indenfor 5 dage men som sagt vi kan ikke garantere en specifik læge. Vi håber på jeres forståelse. Man kan altid bede om en tid hos Belén men vel vidende at det kan gå længere tid.
 • Subakut  tid med personalet hver dag til ukomplicerede problemstillinger ( Blærebetændelse, øjenbetændelse, feber, hals betændelse etc etc)
 • Læge Belén Redal modtager jævnlig supervision dermed er hun godkendt til at kunne tilbyde samtaleterapi i klinikken
 • Direkte supervision af personalet således at deres behandling/teknik er godkendt af læge Belén Redal
 • Systematiseret tilgang til udredning og behandling således at patienterne oplever nogenlunde samme behandlingstibud i klinikken uanset hvilken læge eller sundhedsperson der ser. Der er udarbejdet behandlings algorytmer og instrukser og disse gennemgås jævnlig.
 • Måling af lungefunktion og hjertekardiogram
 • Daglig gennemgang af alle blodprøversvar, epikriser etc således at personalet skriver om normale prøversvar og på den måde nedsætter ventetid til svar af laboratorie undersøgelser
 • Flere kørekort og lægeattest tider, men der er ingen krav om nedsat ventetid modsat sygesikrings konsultationer ( max 5 dage)
 • Planlagte årskontrol hjemmebesøg hos ældre patienter over 75 år som ikke kan give fremmøde
 • Specifikke konsultationer til forskellige typer problem stilling for at optimere booking af kalender og øge effektivitet (f eks blodprøver tider, smear, børne undersøgelser, konsultationer pga hud problemer, lægeattester, samtaleterapi, frysning af vorter etc
 • Jordmoder konsultation siden starten jan 2017
 • Blodprøver i klinikken frem for laboratoriet i Glostrup siden januar 2017
 • Mulighed for hurtig diagnostik med måling af c reaktiv protein samt hvide blod legemer hvilket kan hjælpe os at afgøre om der er tale om bakterie infektion eller virus
 • Måling af lang tids blodsukker tal i eget laboratoriet forud alle diabetes kontroller
 • Mulighed for anvendelse af skanning af maven for hurtig diagnostik
 • Ekstra vikar 2 dage om ugen, det øger vores tilbud om lægekonsultationer
 • I jan 2018 blev der ansat en medicinsk studerende til at aflaste reception og øger antal konsultationer hos  personalet
 • Uddannelseslæge: udover at vi hjælper med at få yngre læger til at danne kendskab til almen praksis og dermed øger rekruttering i Vestegn i fremtiden, lærer vi også meget af dem da disse læger er nysgerrige og stiller spørgsmål til de behandlinger vi iværksætter, det få alle til at holde sig orienteret om nye retningslinjer for at kunne undervise dem. De er en stor hjælp i den daglig drift, tak til dem an vi tilbyde endnu flere tider end hvis vi ikke havde nogen uddannelseslæger.
 • Ingen ferie lukning (men det betyder at vi ansætter en vikar at passe patienterne når Belén holder ferie)
 • Betjening af telefon mellem 8-12 hver dag ( onsdag mellem 12-16)  og mulighed for personlig betjent akut telefon øvrig tid ( der er mulighed for at kontakte os hver dag mellem 8-16)
 • Automatisk recept fornyelse til 12 måneder ved fremmøde i kronisk konsultation hos stabile patienter
 • IP telefoni der beyder bedre service af telefon opkald: man bliver oplyst om ventetid, nummer i kø. Ved ventetid over 5 minutter bliver opkaldet automatisk viderestillet til den næste ledig medarbejder
 • elektronisk booking af patienter i kalender hvilket betyder at vi udskriver label med dato og tid for din aftale, samt navn på den person du er blevet booket hos. Det hjælper at huske bedre aftalen og sikre sig den tid der er aftalt i kalenderen.
 • SMS reminder service
 • Udlån af blodtryks apparater
 • I løbet af 2018 overgår vi fra alm post til eboks til alle patienter der kan modtage elektronisk korrespondance
 • Daglig rengøring af alle overflader der er i direkte kontakt med patienterne
 • Og ikke mindre vigtig vores fisk! det har været med at skabe en roligere ventetid for nogle patiente


Hvis der er nogen der ønsker at få en kopi af den fulde rapport kan man anmode om det per mail eller ved fysisk henvendelse i reception.


Igen tusind tak for jeres hjælp


MVH

Læge Belén Redal


Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend